• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский

Woliery dla Ar i Amazonek w Palmiarni Poznańskiej

Projekt nad którym pracowaliśmy kilka ostatnich tygodni ukończony:) - Woliera dla Ar o wymiarach 6m (h) x7,5m x2,7m oraz woliera dla amazonek( 3m x 3m x 2m) w pawilonie poznańskiej palmiarni kosztował sporo wysiłku. Nareszcie ptaki z małej ciasnej klatki w której mieszkały kilkanaście lat trafią to dużej przestronnej woliery w której będą mogły spróbować ponownie latać.

Nasz zakres prac obejmował: przygotowanie według wytycznych władz palmiarni projektu architektonicznego, dokonanie uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz wykonaniem i montażem woliery która w przypadku remontu będzie mogła być rozkręcona i przeniesiona w inne miejsce. Przy realizacji pomogło nam kilka osób na które zawsze możemy liczyć.. Bardzo dziękujemy: naszym architektom: Krzysztofowi Styrylskiemu - za wielki wkład czasu i pracy fizycznej oraz za myśl architektoniczną którą wraz z Agnieszka Szkiłondź przelali na papier i wszystko zagrało co do minimetra , Szymkowi - za to że pomógł ogarnąć myśl naszych architektów i służył głosem doradczym. Piotrkowi Walaszkowi - za zaplecze sprzętowe i bezinteresowna pomoc. Pawciowi że ogarnał wszystko inne Mojej żonie za bezmiar cierpliwości i najlepsze kanapki pod słońcem. Pracownikom i Dyrekcji Palmiarni za miłą i serdeczną współpracę podczas montażu. 
Życzymy Wam miłego urządzania woliery i samych sukcesów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

to top
facebook
allegro