• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский

Nasz samiec w Bratysławskim zoo spisał się na medal!

"Boguś przyjechał do nas jako samiec hodowlany  z Polski w drugim kwartale 2012 roku. Po miesiąc kwarantanny został dopuszczony do samic , które zaczął natychmiast kryć. W dniu 23 stycznia 2013 r., we wczesnych godzinach porannych, matka Ayane urodziła pierwsze młode - samczyka o imieniu  Tarak.
Następnego dnia rano, tj. 24-szy stycznia 2013 r., matka Nadira urodziła samiczkę."

"Boguš k nám prišiel ako chovný samec z Poľska v druhom štvrťroku 2012. Po mesačnej karanténe sa začal zoznamovať so samicami, ktoré sa mu začali okamžite podriaďovať a neskôr prišlo k páreniu. Dňa 23. januára 2013, v skorých ranných hodinách, sa matke Ayane narodilo prvé mláďa - samček Tarak.Na druhý deň ráno, tj 24. januára 2013, sa matke Mabire narodila samička Nadira."  

Gratulujemy sukcesu!
(zdjęcia autorstwa zoo Bratislava)

to top
facebook
allegro